De Realiteit...
Is veilig

Inleiding
Theatergroep de realiteit bewaart van haar leden en oud-leden gegevens om verschillende
redenen. Daarom moeten ook wij voldoen aan de AVG, de Europese wet t.a.v. bescherming van
persoonsgegevens. In deze statement leggen we uit hoe De Realiteit met jou persoonsgegevens
omgaat. Ook kun je door het invullen en ondertekenen van dit formulier een aantal voorkeuren
opgeven.
Lees daarom deze statement goed door en stuur hem zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend
terug.


Welke gegevens bewaren wij?
Om lid te kunnen worden heb je een formulier ingevuld met daarop algemene gegevens zoals je
naam, contactgegevens (adres, email, telefoon) en geboortedatum. Die gegevens hebben we
nodig om met je in contact te komen. Ze worden bewaard voor zolang je lid bent op Google Drive
en beheerd door de Secretaris. Een ledenlijst met deze gegevens van alle Realisten is zichtbaar
voor alle Realisten in de hoofdmap van Google Drive.
Er is een lijst waarin we opslaan welke stukken we hebben gespeeld en wie daaraan hebben
meegewerkt. Deze gegevens worden bewaard (ook als je geen lid meer bent) op Google Drive en
beheerd door de Secretaris. Alle Realisten kunnen deze lijst inzien.
Ook heb je ons toestemming gegeven om je contributie te incasseren. Hiervoor heb je ook je
bankgegevens ingevuld. Deze gegevens worden bewaard voor zolang je lid bent in de bestuur map
van Google Drive die alleen bereikbaar is voor bestuursleden. De Penningmeester beheert deze
gegevens.


Foto’s en video’s
Tijdens voorstellingen, repetities en andere activiteiten worden regelmatig foto- en video-opnamen
gemaakt. Iedereen die ooit heeft meegewerkt aan een productie of andere activiteit kan dus
verschijnen op deze foto’s en/of video’s. In beginsel worden die alleen opgeslagen op Google Drive
en zijn daar alleen bereikbaar voor Realisten. Soms besluiten we om foto’s/video’s te gebruiken
voor promotie van onze vereniging via Social Media, print-outs en/of kranten. De PR-coördinator in
het Bestuur beheert alle foto- en videomateriaal op Google Drive. Hij/zij is ook aanspreekpunt
(zowel binnen de vereniging als voor externe partijen) als het gaat om publiciteit en het gebruik
van beeldmateriaal buiten Google Drive. Vóórdat we besluiten beeldmateriaal buiten Google Drive
te gebruiken zal hij/zij eerst de Privacy regels en voorkeuren van personen raadplegen. Het is dus
verboden voor anderen om zelf materiaal buiten Google Drive te plaatsen/gebruiken.


Hoe bewerken/beveiligen we die gegevens?
Alle Realisten hebben toegang tot Google Drive voor zolang ze lid zijn. Daarnaast hebben
Bestuursleden ook toegang tot de Bestuur map van Google Drive voor zolang ze lid zijn van het
Bestuur. De Secretaris (ook in het bestuur) beheert wie er wel of niet toegang heeft tot Google
Drive.

Jijzelf alleen bent de eigenaar van al jouw persoonsgegevens, ook als je ooit geen lid meer bent
van De Realiteit. Als je de gegevens die we van jou bewaren wilt inzien, laten wijzigen of zelfs
laten verwijderen, kun je dat altijd aangeven door een bericht sturen naar info@realiteit.nl
Iemand van het bestuur neemt dan je verzoek in behandeling.

Ook wanneer je vermoedt dat er iets mis is gegaan met het verwerken van gegevens (van jou of
iemand anders) of je wil weten of we gegevens van jou in ons bezit hebben, kun je dat via dezelfde weg aangeven.

Designed and coded by: Johan van Eck
Foto 3 Foto 2